Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport for Reumaklinik Fyn

 

Gigtforeningen

http://www.gigtforeningen.dk

 

Sundhedsvæsen

httphttps://www.sundhed.dk

 

Sundhedsstyrrelsen information om ventetid på offentlige sygehuse og privathospitaler

http://www.venteinfo.dk

 

Lægemiddelstyrrelsen information om medicin

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk

 

Vederlagsfri fysioterapi 

http://www.sst.dk/publ/Publ2008/Plan/Fysio/VejlVederlagsfriFysioterapi_4jul08.pdf

   

Bjerggårds Allé 2 - 5240 Odense NØ - Telefon 66 13 05 00

(C) Copyright Reumaklinik Fyn ApS 2010